Wat willen wij?

Zin-in missie

Zin-in wil van dienst zijn door het delen van kennis, het creëren van bewustzijn en het makkelijk samenbrengen van mensen. Dit alles gericht op een optimale vrijetijdsbeleving en bijzonder levensgevoel voor de doelgroep en samengebracht in 3 produkten/diensten t.w. Zin-in Magazine, Zin-in Events en Zin-in Samen.

Zin-in geeft dienstverlening vanuit onze kerncompetenties: 1) inspireren 2) motiveren 3) verbinden van mensen en 4) het samenbrengen van ideeën/keuzes, vervullen wij de behoefte van en zijn met deze propositie onderscheidend voor consumenten en ondernemers op het gebied van bewust leven.

Zin-in is een inspiratiebron voor een zinvol, actief en gelukkig leven. Zin-in wil regionaal met behulp van informatie, evenementen en belevenissen bewustzijn en welbehagen creëren en mensen besef te geven van keuzes die in het leven gemaakt kunnen worden om je daar zinvol en gelukkig in te voelen.

Zin-in heeft 3 kernwaarden, de toegevoegde waarden, waardoor wij ons onderscheiden en deze worden weergegeven in 6 kernwoorden: * Dichtbij en Persoonlijk * Veilig en Vertrouwd * Bewustzijn en Duurzaamheid.

De maatschappij is de afgelopen decennia steeds individueler geworden en de groep alleenstaanden wordt steeds groter. Mensen (zowel alleenstaanden als gezinnen/echtparen) zoeken in hun drukke bestaan naar gepersonaliseerde ervaringen op lokaal niveau met als doel om samen interesses te delen, zich verder te ontwikkelen , grenzen te verkennen en belevenissen te ervaren. Zij hebben behoefte aan informatie/inspiratie om keuzes te kunnen maken en om laagdrempelig aan te sluiten bij activiteiten onder gelijkgestemden.

Hoe gaan wij dat doen? Van missie naar visie.

Zin-in visie

Zin-in streeft ernaar en heeft als doelstelling binnen 5-7 jaar leidend te zijn qua dienstverlening op het gebied van bewust leven en een positie te hebben in geheel Nederland regionaal aangestuurd en zo dè persoonlijke regionale inspiratiebron te zijn voor een zinvol, actief en gelukkig leven.

Zin-in staat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maatschappelijke betrokkenheid van organisaties en mensen met de fundamentele veranderingen in de maatschappij en de klimaatverandering is erg belangrijk en vandaar ook onze steun aan MBO en MVO.

Zin-in is mensgericht en in verbinding met mensen en organisaties. De mens staat centraal! Zin-in heeft dan ook een duidelijke visie die inspeelt op deze maatschappelijke en persoonlijke behoeftes. Dit is dan ook de toegevoegde waarde van Zin-in naar regionale consumenten en duurzame ondernemers.

Zin-in draagt met diverse platformen bij in de bewustwording op vele terreinen en het verbeteren van contacten tussen gelijkgestemden en zorgt voor het samenbrengen van de doelgroep.

De maatschappij is de afgelopen decennia steeds individueler geworden en de groep alleenstaanden wordt steeds groter. Mensen (zowel alleenstaanden als gezinnen/echtparen) zoeken in hun drukke bestaan naar gepersonaliseerde ervaringen op lokaal niveau met als doel om samen interesses te delen, zich verder te ontwikkelen , grenzen te verkennen en belevenissen te ervaren. Zij hebben behoefte aan informatie/inspiratie om keuzes te kunnen maken en om laagdrempelig aan te sluiten bij activiteiten onder gelijkgestemden.