Het ‘waarom’ van de Zin-in organisatie

Bewust ondernemen in een samen-leving

Vanuit het breed perspectief van het algemeen belang wil Zin-in ondernemen; alles in belang van en gericht op de individuele mens en maatschappij. Niet in een ego-gerichte economie maar in een betekeniseconomie gebaseerd op samenwerking en solidariteit met als hoofddoel het zinvol bijdragen aan de samenleving en een heldere visie onder de naam SAMEN-leving.

Het ‘waarom’ van Zin-in is daarin terug te vinden. Mede door sociaal bewust ondernemen is inmiddels duidelijk geworden dat we niet op de oude voet verder kunnen met de economie, want de aarde en wijzelf zouden er simpelweg aan kapot gaan. Alle relevante elementen zijn organisch met elkaar verweven en aan elkaar gekoppeld, wat het complex maakt. Toch moeten we nu beginnen, want wachten is geen zinvolle optie meer. Veel van de problemen die we nu razendsnel dichterbij zien komen, zijn in de vorige eeuw ook al besproken, maar toen lukte het niet om tot èchte verandering en inzicht te komen.

De economie is dan ook nog steeds geënt op verouderde ideeën en past grotendeels niet meer bij wat we in deze tijd nodig hebben. Gaan we dat in deze eeuw aanpakken en hoe gaan we dat doen? Door ‘sociaal ondernemen’ en te leven in een SAMEN-leving, met aandacht voor duurzaamheid en natuur, zingeving en vrije tijd en gezondheid en voeding, alles in samenhang met de aarde en de individuele mens, moet dat tot stand gebracht worden.

Wat ‘doet’ de Zin-in organisatie

Welzijn nastreven en bewustzijn creëren

Het bestaansrecht van zin-in is dienstverlening aan duurzaam-bewuste ondernemers en mens-gerichte consumenten om hun idealen, doelen en motivaties, met effectieve middelen te realiseren. ‘Wij helpen mensen’, vanuit het creëren van bewustzijn en maatschappelijk welzijn nastreven.

 

Ons ondernemerschap is een dienst aan mens en samenleving te zijn; of ‘het helpen van anderen’ door onze specifieke kennis, kunde en inzichten met onze produkten/diensten gericht op consument en duurzame ondernemer in een betekeniseconomie. Een systeem waarin niet het individu, maar de gemeenschap centraal staat. In de betekeniseconomie staat gewetensvol/zinvol handelen centraal en doe je als individu niks dat ten kosten gaat van de gemeenschap.

Sociaal ondernemerschap is een manier van ondernemen die volop in beweging en ontwikkeling is. Bij sociaal ondernemerschap levert de onderneming een produkt/dienst en heeft een verdienmodel waar geld verdienen hierbij niet het hoofddoel is, maar een middel is om de werkelijke missie te bereiken: het creëren van maatschappelijke impact en bewustzijn bij de mensen.