DUURZAAMHEID

Al of niet maatschappelijk verantwoord en betrokken?

Duurzaamheid bepaalt onze leefomgeving

De manier waarop mensen produceren en consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar heeft ook geleid tot uitputting van de Aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst, zullen we meer in harmonie met de natuur leren leven. Daarvoor zijn veranderingen nodig in denken en doen en verbinding maken tussen natuur en duurzaamheid, bewustzijn creëren over een duurzame balans op Aarde en de mogelijkheden om daar als individu aan bij te dragen.

Duurzaam m.b.t. de natuur wil dus zeggen: geen vervuiling, geen uitputting van de hulpstoffen en het in stand houden van de ecologie. De volgende definitie is geformuleerd door de Verenigde Naties in het rapport: “Our Common future”:” Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

In het najaar van 2015 trokken over de hele wereld mensen naar Parijs waar de wereldleiders in december 2015 besluiten namen over het klimaatbeleid voor de komende decennia. Bij duurzame ontwikkelingen hebben ondernemers ook een belangrijke bijdrage te leveren en Zin-in Media+Events laat graag alle nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zien en volgen deze ook op de voet. Zin-in Media+Events laat graag maatschappelijk verantwoorde projecten zien om mensen bewust te maken van alle mogelijkheden op dit terrein.

We hoeven het klimaat geen geweld aan te doen. Natuur, mens en bedrijfsleven zijn totaal niet gebaat bij een sterk veranderend klimaat en extreme weersomstandigheden. De risico’s die deze disbalans met zich meebrengt zijn te groot, zo groot dat ondernemers zich in delen van de wereld er niet tegen kunnen verzekeren. Ondernemers kunnen een forse bijdrage leveren door onze productieprocessen minimaal energieneutraal en circulair in te richten. Dit is niet alleen goed voor het milieu; het is vooral ook noodzakelijk voor onze toekomst en de winst van onze bedrijven. In Nederland is ontzettend veel gespecialiseerde kennis, bijvoorbeeld op het gebied van water, klimaatwetenschap en duurzame energie aanwezig.

Zin-in Media+Events staat voor rekening houden met onze omgeving en ondernemen met respect voor de natuur en streven naar een zo duurzaam mogelijke wijze van produceren!

Bekijk alle

Duurzaamheid artikelen

‘De stille kracht van biologisch boeren’

Tekst & Beeld: Carolien Breed | Regio: Heiloo Steeds meer mensen kiezen bewust voor gezond voedsel dat op een eerlijke, liefst duurzame manier geproduceerd wordt. In de winkelschappen vind je

Share
Urgenda wint klimaatzaak

Principiele toetsing van klimaatzaak is goed mogelijk. Kabinet kondigt hoger beroep aan in klimaat-zaak (01-09-2015). 24 juni 2015 Nationaal en internationaal grote blijdschap om doorbraak voor klimaat Urgenda wint klimaatzaak

Share
Dokter, hoe lang heeft de aarde nog?

Derek Groot, colomnist COLUMN DUURZAAMHEID Klimatologen zijn het er wereldwijd over eens dat de opwarming van de aarde grotendeels door het verbranden van fossiele brand-stoffen veroorzaakt wordt. Met de toenemende

Share
Ozonlaag hersteld zich weer

De ozonlaag vertoont voor het eerst in 35 jaar tekenen van verdikking, dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. De ozonlaag beschermt ons tegen schadelijke uv-stralen, maar wordt

Share
Minder luchtvervuiling dankzij elektrische scooters

Sinds een aantal jaren kon je in Parijs via een app op je smartphone een elektrische scooter huren. Voor slechts 3 euro per kwartier kan je bij Cityscoot, de bedenker

Share
Beschermde diersoorten

Een symbool van hoop , zo omschrijven wetenschappers het nieuws dat de Australische bultrug-populatie weer volop groeit. En zelfs zo hard dat de bultrug van de lijst bedreigde diersoorten kan

Share

Ontdek het volgende topic van zin-in magazine